Coaching palvelut

Bossan monipuoliset coachingpalvelut muotoutuvat asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan. Oli sitten käsissäsi akuutti ongelmatilanne joka vaatii välitöntä sparrausta tai henkilökohtainen kehittymistarve joka vaatii aikaa ja pitkäkestoisuutta – meiltä saat avun. Ratkaisumme ovat aina yksilöllisesti suunniteltuja ja toteutettuja.

Työvälineenä toimii puhelin, Skype, WebEx tai asiakkaan käytössä oleva muu verkkokokousväline. Online coaching on ajallisesti joustavaa ja kustannustehokasta.


räätälöity yksilöCoaching

Yksilöllisesti rakennettu ohjelma, joka käynnistyy maksuttomalla alkukeskustelulla ja kehittymistavoitteen kartoittamisella. Yksilöcoaching sopii kaikille ammattiryhmille – esimerkiksi myyjille, asiantuntijoille, projektipäälliköille, johtajille ja yrittäjille. Esimiehille coaching on erityisen hyödyllinen kehittämismuoto. Kun esimies pysähtyy arvioimaan omaa esimiestoimintaansa, oivaltaa jotain uutta omasta toiminnastaan ja tekee konkreettisia muutoksia toimintatapoihinsa, koko työyhteisö hyötyy. Esimiesten coaching on siten paljon muutakin kuin sijoitus yksittäiseen esimieheen.

Peili-profiili voidaan ottaa mukaan tehostamaan yksilöllistä kehittymistä. Peilistä henkilö saa aidon palautteen alaisilta, työkavereilta tai yhteistyökumppaneilta, jolloin omat sokeat pisteet tulevat näkyviksi ja päästään nopeammin keskustelemaan kehittymistavoitteista.


Peili-käyttäytymisprofiili

Lisää välineitä erilaisten ihmisten kohtaamiseen saadaan yhdistämällä coachingprosessiin Peili-käyttäytymisprofiili. Peili on helppokäyttöinen ja yksinkertainen työkalu yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Peili-profiili perustuu itsearviointiin sekä viiden kollegan antamaan palautteeseen.

Peili-käyttäytymisprofiili toimii hyvänä apuvälineenä mm. seuraavilla alueilla

  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • esimiestyö ja erilaisten ihmisten johtaminen
  • johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • myynnin kehittäminen
  • tiimien yhteistyön parantaminen

Ota yhteyttä ja varaa maksuton henkilökohtainen esittelytilaisuus, niin pääset tutustumaan Peili-käyttäytymisprofiiliin. Saat esittelyn yhteydessä henkilökohtaisen Peili-käyttäytymisprofiilin, joka perustuu itsearvioosi sekä viiden valitsemasi arvioijan antamaan palautteeseen.


peiliCoaching

Peili-käyttäytymisprofiili yhdistettynä coachingprosessiin tuo kehittymiseen lisää syvyyttä. Peili antaa sinulle aidon palautteen käyttäytymistyylistäsi valitsemiltasi viideltä työkaverilta tai yhteistyökumppanilta ja näin coachingprosessissa päästään tehokkaammin ja syvemmälle kehittymisen polulle. Peili tuo lisäarvoa kaikkeen mikä liittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen – esimiestyöhön, tiimityöhön, projektin johtamiseen, myyntiin, asiakaspalveluun. Peili tuo sokeat pisteesi näkyväksi.