Vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujumista kehittämällä voidaan parantaa kaikkia työelämän kohtaamisia ja sitä kautta työskentelyn tuloksellisuutta. Bossan monipuoliset coaching palvelut sopivat niin esimiehille, johdolle kuin eri tehtävissä toimiville työntekijöillekin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

Coaching auttaa – olit sitten esimies, asiantuntija, yrittäjä tai jotain ihan muuta

Coaching on tavoitteellinen ja toimintaan ohjaava vahvasti osallistava kehittämisen menetelmä. Kyseessä on tehokas täsmävalmennus, joka rakentuu valmennettavan ehdoilla ja osuu siksi aina maaliinsa. Coaching auttaa löytämään uusia näkökulmia ja toimintamalleja työhön sekä ratkaisemaan polttavia arjen ongelmia.

Esimiehen yksilöcoaching auttaa kehittämään omaa johtamisroolia ja onnistumaan haastavissa alaistilanteissa. Esimiehellä on avainrooli työyhteisön hyvinvoinnissa, joten siihen panostaminen tuottaa mittavat hyödyt. Esimiesten coaching sopii yhtä hyvin aloitteleville esimiehille kuin konkareillekin.

Yrittäjälle yksilöcoaching voi olla tarpeen, kun edessä on isoja liiketoiminnallisia haasteita, pulmia työyhteisössä tai muuten vaan tarvetta pallotella ideoita jonkun ulkopuolisen kanssa. Yksinyrittäjälle coaching on erityisen hyödyllinen.

COACHINGIN HYÖDYT
  • auttaa näkemään uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja
  • parantaa päätöksentekokykyä
  • lisää tehokkuutta ja tuottavuutta
  • auttaa saavuttamaan tavoitteita
  • parantaa itsevarmuutta ja vastuunottoa
  • lisää ongelmanratkaisukykyä

Bossa Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, jonka missiona on muuttaa organisaation
kehittämistä fiksummaksi ja vaikuttavammaksi. Bossa on käytännönläheinen kumppanisi
yrityksesi tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Annika Matikainen

Bossan omistaja ja valmentaja Annika Matikainen on
kehittämisen ja valmentamisen ammattilainen, joka on
hankkinut kokemuksensa erilaisissa yrityksissä HR-roolissa,
liiketoiminnan kehittäjänä sekä aikuiskoulutuksessa.
Käytännön kokemusta täydentää pedagoginen tutkinto (KM)
Helsingin yliopistosta sekä  Suomen Coachingyhdistyksen
coachingkoulutus.